Lørdag 15. feb. avholdt Mediagruppen Grenland sitt årsmøte. 21 fremmøtte representerte 13 av de 21 medlemmene.  Dette er nok noen færre enn styret hadde håpet på.

Den formelle delen med årsmelding, regnskap og valg forløp raskt og greit. Ole-Ande Eliassen ble gjenvalgt som leder. Også styremedlemmene Anne-Berit H. Langmyr og Birger Fahre fikk fornyet tillitt. Valgkomitéen ble også gjenvalgt for en to-års periode.

Regnskapet viste et underskudd i 2019 på ca. kr. 35.000,-. Selvsagt er det ikke ønskelig med underskudd, men tatt i betraktning omsetningen på ca. 1,2 mill. så er likevel et slik beskjedent minus til å leve med. I 2018 var det et overskudd som gjør at MG i denne to-års perioden går i balanse. Men for fremtiden vil det være viktig med overskudd, som bidrar til å bygge opp en buffer for  perioder i året med mindre inntekter. Det ble i takknemlighet understreket det store arbeidet kasserer Lillian Ottersen gjør med å håndtere fakturaer og ikke minst ved å føre regnskapet.

Etter en åpen samtale om arbeidet var det lapskaus, kaffe og kaker. Årsmøtedagen ble avsluttet med et kristent møte der Arne Magne Olsen, Birger Fahre og Anne-Berit H. Langmyr deltok.

Fra radiofrokosten: Daglig leder Kenneth Hjortland fra P7 ble intervjuet av Erik A. Hansen. Vi ser også programleder Anne-Berit H. Langmyr og Laila Holmen med sin pianist.

Som en del av jubileumshelga var det radiofrokost i to timer med innsamling søndag 26.januar. Sendingen var i fra RadioMG's lokaler på Osebakken i Porsgrunn, men denne gang ikke fra studio. 

Det meste av sang og eller intervjuer etc. foregikk på direkten. Dette skaper en egen spenning og nerve. Med var gjester som Laila & Ole Holmen, Øystein Nordli og Kennth Hjortland fra P7 Kristen Riksradio. I løpet av sendingen kom det inn gaveløfter til radioarbeidet på over kr. 60.000,-.

- Dette er vi veldige glade for, sier innsamlingsleder Birger Fahre.

Sammen med programlederne Erik A. Hansen og Anne-Berit H. Langmyr var og tekniker/produsent Ole-Andre Eliassen i aktivitet denne søndagen.

Neste innsamling, som også blir en direktesending med gjester på Osebakken er søndag kveld 29.mars kl. 20 - 22. Da blir bl.a. Cilla Hector med.

 

Underkategorier