Bildene viser 90-åringen Arne Gjærum, som er trofast telefonvakt. Vi ser også Erik A. Hansen intervjue prost Trond Engnes.

Det er mange som gleder seg over at våren er i full gang og sommeren står for døren. RadioMG vil fortsette sine gode radiosendinger, selv om mange ting etter hvert normaliseres en del etter mange uker med Korona-begrensninger. Det vil fortsatt bli mye kristen radio å høre.

Frem til slutten av juni vil programmer gå som normalt. Fra 28. juni startet RadioMG sine sommersendinger. Det betyr like mye radio, men noen endringer, særlig på sen kveldstid. Vi har etter hvert fått lang tradisjon for spesielle sommersendinger, slik som "Sommerkveld", "Sommermix" og "Sommersentralen".

Heldigvis har denne våren vært en god radiotid, selv om mye annet har vært annerledes en del uker. Det har blitt sendt mange gode programmer - gudstjenester, intervjuer, andakter og mye flott sang og musikk. En del lyttere har også støttet opp om vårt arbeid med økonomiske midler.  Det har vært svært viktig og noe styret i RadioMG setter stor pris på. Ekstra takk for håndslaget til radiomisjon i Spania og Venezuela, som ble gitt under innsamlingen 3. mai. Dette er noe også Radiopastor Johnn Hardang og P7 er svært takknemlige for.

Fra innsamlingen til radiomisjon i Spania og Venezuela 3. mai.

Så er det viktig at det også fremover kommer inn økonomisk støtte til det kristne radioarbeidet. Vi trenger også forbønn og hjelp til å gjøre sendingene våre kjent.

Siden RadioMG denne våren ikke kan invitere til den tradisjonelle vårfesten i Hauges Minde vil årets fest bli litt annerledes.

Fra kl.19.30 torsdag 7. mai vil radio-lyttere kunne være med på fest ved sin DAB-radio. Som planlagt vil radiopastor Johnn Hardang delta med tale, sang og informasjon om mediearbeidet i P7. Det blir også sang og vitnesbyrd fra Berit & Arne Øystein Rambekk. Dessverre blir det ingen bevertning, men derimot utlodning skal det bli.

I forkant av festen vil det selges lodd til kr. 50, pr lodd. Det er 3 omganger med 10 gevinster i hver omgang. Dersom du kjøper 2 lodd på hver omgang (lodd-liste) får du litt rabatt - prisen blir 250,- og dersom du ønsker 4 lodd på hver omgang (lodd-liste) koster det kr. 500,-.

Det blir mulig å kjøpe lodd ved å ringe inn på enkelte sendinger fremover: søndag 26/4 kl. 08.30 - 10.30 / torsdag 30/4 kl.22.30 - 00.00 / tirsdag 5/5 kl.22.30 - 00.00 / torsdag 7/5 kl. 19.00 til trekningen starter på hver liste.

Ring inn og kjøp lodd.

Du betaler på Vipps 115609 eller konto nr. 2601 16 67693

Dersom du ønsker kan vi sende giro, men da må du kjøpe for minst kr. 250,-.

- Dette blir spennende, sier leder Ole- Andre Eliassen.

Håpet er at vi får inn noe av det vi ellers ville fått inn på den tradisjonelle vårfesten. Oppfordringen er derfor klar: Bli med og støtt vårt viktige radioarbeide ved å kjøpe lodd. Lytt på radioen torsdag 7/5 kl.19.30 - 22.00 og bli med på en flott kveld.

Underkategorier