Lørdag 16. februar avholdt Mediagruppen Grenland sitt årsmøte på Osebakken. Ca. 25 personer var møtt frem, både medarbeidere og utsendinger fra medlemmene. Dessverre var det nok færre medlemmer (menigheter/organissjoner/foreninger) enn tidligere år som var representert.

Til tross for at styret gjerne hadde sett flere interesserte i radioarbeidet, ble årets årsmøte svært positivt og trivelig. Under den formelle delen fortalte årsmeldingen om et svært aktivt radioår i 2018. Regnskapet viste et overskudd på ca. kr. 35.000,-, Under valgene ble kandidatene gjenvalgt ved akklamasjon, og ellers foregikk alt i fred og fordragelighet, akkurat som vanlig.

Styret (bilde) består av leder Ole-Andre Eliassen, nestleder Erik A. Hansen (gjenvalgt), Anne-Berit H. Langmyr, Birger Fahre og Frank Robert Wold-Evjen (gjenvalgt).

Etter en positiv samtale om arbeidet og servering av lapskaus,  var det avslutningsmøte der Martha Irene Eriksrød (bilde) talte. Det ble også gjort flere intervjuer i løpet av dagen.

 

 

Søndag 10. feb. var årets første innsamling til vårt kristne radioarbeid. Det ble en fin formiddag der innsamlingsleder Birger Fahre sammen med programlederne Ole-Andre Eliassen og Erik A. Hansen til slutt kunne konstatere ca. kr. 65.000,-. Selv om behovet for midler er stort, var dette et godt resultat sammenlignet med tidligere innsamlingsaksjoner. I snitt har Mediagruppen Grenland behov for omkring kr. 90.000,- i måneden for å nå budsjettmålene.

Denne formiddagen kom det inn gaver både via telefonen, som Kari Venke Øynes Hansen betjente sammen med innsamlingsleder. Noen gaver kom også på Vipps.

Neste innsamling blir i Kveldsmix tirsdag 2. april. Så vil vi også ha en torsdagskveld før St.Hans, slik som vi pleier. Søndag kveld 12. mai får vi besøk i studio av radiopastor i P7 Kristen Riksradio  Johnn Hardang. Da vil vi ha innsamling til et radiomisjonsprosjekt i utlandet.

Bildet viser redaktør og leder Ole-Andre Eliassen sjekke Vipps-gaver sammen med styremedlem og innsamingsleder Birger Fahre.

 

Underkategorier