Knut & Kari Marie Ulleberg fra Hamar besøkte Telemark og ble intervjuet av Erik i Hansen både i juni og oktober.

Fra nyttår har RadioMG overtatt kanalplassen og ansvaret for radiosendingene P7 i et par år har hatt i Innlandet. Det er særlig Hedemarkinger som nå kan lytte til de gode programmene fra Telemark, men også mye av P7 sitt tilbud.

- Lytterne vil ikke merke så stor forskjell, sier redaktør Ole-Andre Eliassen.

Han understreker imidlertid at fremtiden kan bli annerledes, dersom det blir endringer hos P7 slik det er varslet i forhold til en fusjon med pTro. Det er nå slik at det lytterne i innlandet kan lytte til er identisk med det lytterne i Telemark kan glede seg over. De få timene i uken som P7 og RadioMG sender ulikt er det altså fra nyttår vårt innhold som kan høres bl.a. i områdene rundt Mjøsa.

- Dette er en satsing for at dette området fortsatt skal få mye god kristen radio, sier Eliassen.

Like før jul hadde styret et ekstra møte der de valgte å satse de ca. kr. 200.000,- det vil koste i året å ha ansvar for sendingene i Innlandet. Så er håpet at nye lyttere vil bidra med bønn, økonomi og markedsføring av radiotilbudet.

10. og 11. mars vil redaktøren og sanggruppa Metusalem besøke Hamar og Lillehammer med sang- og radiomøter. Etter hvert vil også andre steder i Innlandet få besøk, og kan hende vil også flere lyttere ta turen til Telemark for å være med på RadioMG sine arrangement. I 2022 var det både lyttere fra Hamar og Lillehammer-området som gledet med sitt besøk.

RadioMG på besøk på Lillehammer i august. Ingrid Holtet (til venstre) og Lotte Evensen (i midten) har også besøkt Telemark i høst. Ellers ser vi Laila Eliassen, Ole-Andre Eliassen, Solveig Sollie og Kirsten H. Eliassen.