I slutten av januar ble de første arrangementene til RadioMG i år gjennomført. Det startet med lunsjtreff på Misjonssentret der ca 40 lyttere møtte frem. Deretter var ca. 25 personer samlet på Venstøp til radiomøte Ti19. Så første fredag i februar samlet 25 lyttere seg til vaflfelkafé i Norkirken i Porsgrunn.

På disse samlingene har Per Tveten og Jakob Middelthon, Ole Holmen, Elisabeth & Helge Lindhjem og Arne Magne Olsen deltatt. Fremover gleder vi oss til mange samlinger, nærmest lunsjtreff 17/2. Fra slutten av mars blir det også en del ekstra samlinger som Sangkveld, Misjonskveld, Evangelisk festkveld, Hymnologisk aften, Vårfest, Pinsestevne og St-Hans-feiring.