Årsmelding Mediagruppen Grenland 2022

Enda et aktivt radio-år ligger bak oss. Dette året har vært et jubileumsår der vi har markert 5 år med DAB-sendinger og navnet RadioMG. Ellers har det det vært et positivt år med fornøyde lyttere, nye givere og en trofast medarbeiderstab.

I løpet av året har det kommet noen skyer over 2023 knyttet til hvordan samarbeidet med P7 Kristen Riksradio blir videre. De ønsker en fusjon med pTro. I september fikk vi oppsigelse på den økonomiske avtalen vi har hatt med P7 siden starten av DAB-satsingen i oktober 2017. Det betyr ingen økonomiske overføringer fra P7 i 2023. I 2022 beløp dette seg til ca. kr. 370.000,-. Til tross for spenning om framtiden, der også P7 har valgt å avslutte sendinger i flere områder, er det optimisme og glede som preger RadioMG og medarbeiderne. Rett før jul bestemte styret å satse på å videreføre sendinger i Innlandet, som P7 fra nyttår avsluttet. I løpet av våren må det vurderes om vi skal bidra noe også i Vestfold, da sammen med Mediagruppen Vestfold. P7 avslutter her å sende før sommeren 2023.

Økonomien dette året har vært god. En satsing på å bygge opp en «buffer» har vært vellykket, med totalt over kr. 300.000,- på konto ved årets slutt. Drøyt halvparten av dette kom inn gjennom «buffer-spleis»-aksjonen som Solveig Sollie satte i gang i jubileumsmåneden oktober. Ellers har driften omtrent gått i balanse, noe vi må være svært takknemlige for med en omsetning på over 2. mill. Vi registrerer stadig nye givere og også de mange arrangementene har hjulpet økonomien dette året. Utlodning på lufta, moms-kompensasjon og medlemskontingenten bidrar også til at utgiftene har blitt betalt.

Vi kan se tilbake på ca. 35 samlinger/arrangementer i løpet av 2022. Både vår og høst har det vært svært mange møtepunkter for lyttere og medarbeidere. I april og desember inviterte vi til Evangelisk Festkveld. I Skauen kirken var det en vårkveld samlet ca. 160 personer som bl.a. lyttet til Asbjørn Johanssen. Vi har også hatt sangkveld, St.Hans-feiring og pinse-stevne. I juni og september var det radio-dagsturer til Sørlandet og Hadeland.

Jubileumsmåneden oktober ble ekstra begivenhetsrik. 3 helger på rad samlet vi ca. 100 personer til henholdsvis TV-kveld og Jubileumsfest den første helgen, Høstbasar den andre og Jubileumskonsert den tredje. Da var vi også med på sangkveld i Drangedal og hadde en 5 timers jubileums-sending.

Kjente sangere som har besøkt oss dette året er: Cilla Hector, Lennart Larsson, Gunilla & Johan Sigvardsson, Sarah & David Åström, Mikael Järlestrand, Irene & Roberth Johansson, Elisabeth & Helge Lindhjem, Oddvar Høgevoll, Judith Myrseth, Gunstein Draugedalen, Per Tveten og Berit & Arne Øystein Rambekk.

Vi har også tatt opp en del møter på Osebakken, som er sendt i programmet «Møtetid». Høsten startet vi opp med radiomøter på Venstøp Bedehus. Disse kaller vi Ti19. Dette er åpne møter med tale, sang, nattverd og kveldsmat. De har en fast ramme og sendes i opptak på radioen. Dette fortsetter vi med også i 2023. Det har også i år vært både Vaffel-kaféer og Lunsjtreff. Sammen med Ti19 gir det oss fremover 3 faste samlinger i 9 måneder i året.

Årsmøtet på Skogplassene Bedehus i februar var i optimismens tegn. 21. delegater møtte fra 15 medlemmer. Siden da har styret bestått av: Leder Ole-Andre Eliassen, nestleder Erik. A. Hansen, sekretær Anne-Berit H. Langmyr, Birger Fahre og Frank Robert Wold-Evjen. 1. vara Torstein Hvale har møtt fast. 2. vara har vært Allan Karlsen.

Styret har vært opptatt av økonomien, evaluering av sendingene, 5-års jubileet, samarbeidet med P7 og satsing i innlandet. Redaktør og daglig leder er Ole-Andre Eliassen, som dette året har vært ansatt i 100%.

Medarbeiderne har samlet seg ca. annenhver måned og 4 medarbeidere deltok på Kristent Radioforums konferanse i Oslo sist i oktober.  3 medarbeidere har også besøkt Bedehuskanalen og P7 på Sotra. Medarbeiderflokken har vært på 23, som i varierende grad bidrar hver måned.

TV-studioet ved siden av radiolokalene har blitt ferdigstilt, og det er gjort noen opptak der, blant annet til morgenandakter på Bedehuskanalen. Mye mer TV vil bli laget i 2023, og i løpet av vinteren vil vi være i gang med programmet «Himmelsk lapskaus». Likevel er det fortsatt radio som er hovedoppgaven til Mediagruppen Grenland. Ved å være på TV er håpet at radiosendingene kan profileres samtidig som det lages gode programmer.

Programtilbudet har vært omtrent det samme i 2022, som tidligere år. I 9 sommeruker var det en del spesielle sommer-programmer på hverdagskveldene. I adventstiden var det 20 kvelder» Julemix» med 2 programledere og konkurranser. I romjula sendte vi 5 kvelder med årskavalkade. Sendingene søndagene har vært uforandret hele året, men i høst har lyttere i Vestfold kunnet lytte til «Go’ søndag morgen» annenhver uke. Dette fortsetter også første halvår 2023.

Mange lyttere setter stor pris på RadioMG sin variasjon. Vi har også i 2022 servert både spøk og alvor, både bedehusmusikk, klassisk, viser og gospel. Vi er stolte over å levere god kvalitet og godt innhold til først og fremst seniorer - i Telemark, men også mange andre steder i landet. Tilbakemeldingene, bl.a. fra Innlandet har vært svært positive, og både fra Hamar og Lillehammer har vi hatt besøk på arrangementer i Telemark dette året.

Redaktøren har sammen med sanggruppa Metusalem vært i 3 menigheter i Sverige og hatt møter og informert om radioarbeidet. Ole-Andre har også vært på Lillehammer og Hamar med radiomøter. Ellers har han besøkt en del bedehus og forsamlinger i Telemark.

Som flere år tidligere har noen gjort en ekstra innsats for å samle inn midler til arbeidet. Else Bjørg og Steinar Eriksrød har hatt hagefest, mens Anne-Berit og Anders Langmyr har hatt førjulskonsert. Håpet er at flere kan følge deres gode forbilder. Kreativitet er utvilsomt viktig i arbeidet, både med programmer og økonomien.

Mye kunne vært sagt om det store og viktige arbeide som vi har vært med på dette året. Størst er det å merke at Gud er med og både leder og velsigner. Kristent radioarbeid er utvilsomt noe som vår himmelske far ønsker for både Telemark og andre deler av landet. Radio er muligheter, og de vil vi gjerne benytte oss av i enda større grad i 2023.

Porsgrunn januar 2023 – Ole-Andre Eliassen