RadioMG og sangguppa Metusalem fikk besøkt både Hamar Normisjon og Lillehammer Normisjon 10. og 11.- mars. Begge steder var det samlet ca. 40 personer fra forskjellige kristne miljøer for å høre om radioarbeidet og å være med i sangen.

Kirsten H. Eliassen deltok sammen med Metusalem under RadioMG sitt besøk på Innlandet.

Redaktør Ole-Andre Eliassen informerte om arbeidet og programleder og "Kveldstanke-holder" Kirsten H. Eliassen talte. Ellers ledet Metusalem forsamlingene i gamle gode bedehus-sanger. På Hamar var det utlodning, mens det på Lillehammer ble samlet inn kollekt. Etter besøket sitter RadioMG igjen med ca. kr. 15.000,-. Det viktigste er likevel at mange har fått høre om det kristne radiotilbudet på innlandet.

God stemning under sang- og radiokveld i Hamar. Flott marsipankake ønsket RadioMG velkommen!

En sangglad forsamling på Lillehammer.

- Det er med stor takknemlighet vi ser tilbake på denne helgen, sier redaktør og leder Ole-Andre Eliassen.

Han understreker det store og gode forarbeidet som er gjort lokalt for å få til disse to sang- og radiomøtene.

- Vi er så glade for radio-venner som Kari Marie & Knut Ulleberg på Hamar og Lotte Evensen & Ingrid Holte i Lillehammer-området, sier redaktøren.

Ole-Andre Eliassen intervjuet bl.a. Eva & Hans Gjesdal, som hadde tatt turen til Lillehammer Normisjon lørdag formiddag.

Planen er flere besøk til innlandet for RadioMG. Til høsten planlegges det tur til pinsemenigheter sammen med Evangeliekoret fra pinsekirken Tabernaklet i Skien.