Gode radiosendinger serveres også i sommer.

Våre mest aktive medarbeidere tar ikke sommer-fri, men serverer fortsatt 22,5 timer hver uke. Også i sommer er Go' Søndag Grenland  kl 08.30 - 10.30 søndag formiddag vår hovedsending. Mange får her med seg glimt fra kristenlivet, arrangementsmeldinger, konkurranse, møtet med søndagens gjest, andakt, søndagens tekster og mye flott kristen sang og musikk.

Bildet til venstre viser programleder Erik A. Hansen i studio søndag 16. juli. 2017. Ti høyre ser vi Erik intervjue ny og gamme diakon i Porsgrunn.