September har vært en travel og aktiv måned for redaktør Ole-Andre Eliassen og de andre radioaktive. I tillegg til alle radiosendingene har det vært arrangementer og mye aktivitet utenfor studio.

Erik A. Hansen intervjuet Tomas Bergius, Gunstein Draugedalen og Torkel Selin etter sangkvelden i Skauen kirke 16. september.

Høsten første arrangement var allerede i slutten av august med Ti 19 på Venstøp Bedehus. Her deltok Thorleif Bruseland og Arild Bordøy. Så var det vaffelkafé på Skogplassene Bedehus 1. september med andakt og sang av Harald Søtvedt.

6.-7. september var Erik A. Hansen, Ole-Andre Eliassen, Liv Molteberg og Anne-Berit H. Langmyr på Kristent Radioforums årlige konferanse på Gardermoen. Her møtte de drøyt 20 andre radiomedarbeidere fra 7 andre radioer.

Anne-Berit H. Langmyr intervjuet 2 av deltagerne på radiokonferansen.

Dagene deretter var Kirsten & Ole-Andre Eliassen på innlandet sammen med Irene & Roberth Johansson. Her var det Sang- og radiokvelder/treff på Hamar, Biri og Lillehammer. 

Irene & Roberth Johansson på Sang- og radiotreff på Lillehammer.

Lørdag 9. september var det 4 timers maratonsending med innsamling. Da sendte RadiMoG fra Porsgrunn, Sandefjord og Lillehammer. I "Go' søndag morgen" dagen etter var det også radiofokus og innsamling, Helgen innbrakte ca. kr 90.000,- til radioarbeidet, noe som tilsvarer kostnader for ca.150 timer med radiosendinger.

Inger Berg var en av gjestene under maratonsendingen 9. september fra det provisoriske studio Ole-Andre Eliassen hadde laget på Misjonshuset på Lillehammer.

Uken deretter var det nytt besøk fra Sverige, Torkel Selin og Tomas Bergius deltok på både Sang- og radiokveld i Sannidal, høsten første lunsjtreff på Misjonssenteret i Skien og en sangkveld sammen med Gunstein Draugedalen i Skauen kirke. 

Torkel Selin & Tomas Bergius på Sang- og radiokveld i Sannidal.

I tillegg har redaktøren vær med på samlinger både i Vestfold & Telemark der radioarbeidet har blitt løftet frem. Flere besøk og flere arrangementer i RadioMG sin regi kommer utover høsten.