Fedag 20. oktober gjennomførte Mediagruppen Grenland sin Høstbasar i Skien  Frikirke. Det var tredje året at man inviterte lytterne til en kveld med mange gevinster og fokus på å få inn penger til radioarbeidet. Dette året samlet ca. 100 personer seg til både hygge og nytte. Det var nye rekord. Rekord var det også i antall gevinster, som nok var rundt 150.

I tillegg til 3 åretrekninger, kakelotteri og hovedlotteri var det åpen kafeteria med rundstykker, kaker, kaffe og brus. Mellom åre-trekningene ledet Kirsten Eliassen i Gla' bedehus-allsang. Et 6-manns orkester spilte til stor glede for de fremmøtte. Kirsten holdt også en andakt med utgangspunkt i DAB. Denne forkortelsen kan ikke bare stå for Digital Audio Broadcastning (kringkasting) men også Direkte Adgang Bønneveien, mente hun.

Når kvelden etter ca. 3 timer var over kunne kasserer Lillian Ottersen telle opp ca. kr. 40.000,-. Det er et kjempebra resultat, som nesten er en dobling fra i fjor.