kl. 17.30 Julemix (fra i går)

kl. 19.00 Vindu mot Livet (fra i går)

kl. 19.30 Opplæring

kl. 20.00 Pris & Ære

kl. 21.00 Bedehusklang

kl. 22.00 Vindu mot Livet v/Johnn Hardang

kl. 22.30 Julemix

kl. 00.00 Drømmeland

 - 01.00