kl. 17.30 Tospann (fra i går)

kl. 19.00 Vindu mot livet (fra i går)

kl. 19.30 Countrytimen (fra tirsdag)

kl. 20.30 Opplæring (fra onsdag) 

kl. 21.00 Skoletimen

kl. 22.00 Vindu mot livet v/Ola Bjorland

kl. 22.30 Kveldssentralen

kl. 00.00 Drømmeland

 - 01.00