Sommersendinger t.o.m. 29. aug. 2020:

kl. 17.30 Møtetid (fra i går)

kl. 19.00 Vindu mot livet (fra i går)

kl. 19.30 Øysteins sommer m/ Øystein Nordli

kl. 20.30 Irenes Kvarter

kl. 21.00 Misjonsradioen fra Larvik m/Laila Eliassen

kl. 22.00 Vindu mot livet v/ Johnn Hardang

kl. 22.30 Sommerkveld

kl. 00.00 Drømmeland

 - 01.00