Søndag 10. desember hadde Mediagruppen Grenland invitert gjester til våre lokaler på Osebakken. Herfra sendte vi direkte Go' Søndag Grenland. Sendingen hadde et særlig fokus på radioarbeidet og det var årets siste innsamlingsaksjon.

Også på kveldstid hadde vi sending med et særlig radiofokus. I løpet av denne dagen samlet vi inn ca. kr. 90.000,- til Mediagruppen Grenlands arbeid. Dette var drøyt kr. 10.000,- mindre enn i fjor. Likevel er styret rimelig fornøyd med denne dagen, og setter særlig pris på i blant å kunne gjøre noe ekstra slik som med radiofrokosten.

Bildene viser noen av de fremmøtte, bl.a. Margareth Hewith som ble intervjuet av Anne-Berit H. Langmyr og Odd Eriksrød som ble intervjuet og spilte zitter.