Årsmelding Mediagruppen Grenland 2017

Atter et år ligger bak oss, og dette har utvilsomt vært et svært begivenhetsrikt år for det kristne radioarbeidet i Grenlandsområdet. Særlig høsten har gitt oss mange nye muligheter, som også gir utfordringer og mye spenning.

Økonomi

De senere årene har MG’s økonomiske rammer stadig blitt utvidet. Det har vært oppløftende å merke at giverne responderer på jevnlige utfordringer om støtte. Virkeligheten er at utgiftene hele tiden øker i takt med prisstigning og nye satsingsområder. Da er det stort å oppleve at regnskapet kun gir et begrenset underskudd -  til tross for utgiftsøkninger. Men det store potensialet - med mange faste lyttere som aldri gir sin gave - er krevende. Hvordan få flere til å «åpne lommeboken»?

Det som på sikt vil gi de største utgiftsøkningene er satsingen på DAB i Grenland. Men både styret og årsmøtet i 2017 ser dette som en del av fremtidens radioarbeid. Det var derfor stort da vi 17. oktober hadde offisiell åpning av RadioMG – vår egen DAB-kanal. På åpningen deltok både fylkesordfører Sven Tore Løkslid, sjefsredaktør Ove Mellingen i TA, frikirkepastor Gunnar Engebretsen og tidligere fylkesmann Solveig Sollie.

Utvidelse

På RadioMG kan vi sende døgnet rundt, men etter avtale med P7 - Kristen Riksradio videresender vi deres radio på dagtid. Dermed kan MG konsentrere seg om å lage god radio fra kl.18.00 + søndag formiddag. De første ukene var dette søndag-torsdag, men fra midten av desember har vi også hatt programmer fredag kveld. I løpet av vinteren 18 vil det også bli lokale sendinger på lørdagskveldene.

Det er derfor en stor utvidelse av vårt radiotilbud som vi har fått være med på denne høsten. Fortsatt sender vi på FM, men på sikt tror vi lytterne vil gå over til DAB. Her har vi også et stort potensiale til nye lyttere, siden vi nå sender hele kvelden. I tillegg startet vi i høst vår Internettkanal www.radiomg.no. Den kan både lyttes til på vår nettside, som vi også har startet i år, og via vår App for Android-telefoner. På nett sender vi variert kristen musikk, når vi ikke sender programmer. Vi er dermed nå å høre på det vi kan kalle 3 plattformer. Dette er virkelig stort og gledelig, samtidig som det er utfordrende ressursmessig. Heldigvis gir data-verdenen oss god hjelp med sin automatikk og forenklede løsninger.

Viktig samarbeid

På FM har vi sendt 22,5 timer i uka. På DAB/internett sendte vi fra oppstarten 41 timer i uka. Det er ganske klart at uten det gode samarbeidet med P7 ville det vært svært vanskelig å komme dit vi er i dag -  med et betraktelig utvidet og forbedret radiotilbud. I slutten av mai hadde vi besøk av teknisk ansvarlig Olav Hardang. Han har gjort det mulig for oss å enkelt komme både på DAB og nett, og han gir oss også nødvendig teknisk hjelp ved behov.

I oktober var leder og nestleder på et dagsbesøk i P7 - på mediesenteret deres på Sotra. Her fikk de møte staben og knyttet enda sterke bånd ikke minst med radiopastor Johnn Hardang og daglig leder Kenneth Hjortland. Hardang var for øvrig som vanlig i Grenland først i mai. Da besøkte han Misjonshuset og Pinsekirken Tabernaklet i Skien. Han var også med i studio under innsamlingen til P7’s radiomisjon, som denne gangen hadde fokus på Argentina. Radiopastoren deltok også på vårfesten sammen med Grenlandskoret. Rundt 100 lyttere og medarbeidere møtte opp denne vårkvelden. MG arrangerte også Vårstevne på Heistad Bedehus med både Johnn Hardang og hans bror Nils Jørgen.

 

Mye besøk

Ellers har vi dette året hatt besøk av Jard & Carina Samuelsson, som hadde konsert i L9 i Porsgrunn i juni. Cilla Hector var hovedgjest da vi arrangerte påskefest i Skien kirke 1.påskedag. Her deltok også Gjerpen Gla’ sang og Asbjørn Johansen. På vårens siste Vaffelkafé var Irene & Roberth Johansson gjester. De var også lokale guider på vår radiotur til Småland først i mai. Særlig Lina Sandell sto i sentrum da drøyt 30 lyttere besøkte «søta bror». En svært vellykket tur, som alltid med utlodning til inntekt for radioarbeidet. Også i oktober var vi på tur, en dag i Buskerud med ca. 30 deltakere.

Når det gjelder våre fredager med Vaffelkafé i våre lokaler på Osebakken, må vi betrakte disse som svært vellykket. Oppmøtet varierer fra 15 - 35. Dette er veldig positivt - ikke minst at stadig nye lyttere besøker oss og dermed kommer litt nærmere vårt arbeid. I løpet av 9 slike samlinger i 2017 har vi fått inn ca. kr. 25.000,- til radioarbeidet.

Det arrangementet som utvilsomt ga oss mest inntekter, var Høstbasaren i Skien Frikirke 27. oktober. Her kom det inn over kr. 40.000,- til arbeidet, samtidig som nærmere 100 personer samlet seg til utlodning av mange gevinster, kaffe-hygge og gla’ bedehus-allsang ledet av orkester og Kirsten H. Eliassen. Det kanskje mest positive tross alt var den store andelen medarbeidere som deltok på forskjellig vis.

Også St. Hans-aften inviterte MG lytterne til hyggelig samvær. Dette året var vi på L9, slik at vi fikk god plass. Ca. 50 personer koste seg med både spekemat, rømmegrøt, kaker, kaffe, sang, konkurranser, andakt og mye hygge. Ekteparene Hansen & Eliassen var vertskap med god hjelp av ekteparet Eriksrød. Dette vil vi selvsagt gjenta i 2018.

Godt radiofellesskap

Mediagruppen Grenlands hovedoppgave er selvsagt å lage god radio. Det tror vi at vi har fått gjøre også dette året. Ca. 25 medarbeidere er med på dette i varierende grad. Vi er som alltid svært avhengige av de som gjør en ekstra innsats og er i aktivitet opptil flere ganger hver uke. Med jevnlige medarbeidersamlinger og sendinger med flere personer involvert hver gang, kjenner vi på et godt felleskap - på tvers av menighetsgrenser. Det er virkelig et stort takkeemne.

I løpet av året har vi hatt kontakt med andre kristne radiomiljø, både ved deltakelse på Kristen radioforums konferanse i september, og med besøk av bl.a. radioaktive fra Sandefjord. I april deltok leder og nestleder på Norsk Lokalradioforbunds konferanse. Her møtte vi også mange allmenn-radioer.

2017 har gitt oss mange timer kristen radio. Vi har intervjuet utallige personer både fra Grenland og ellers om mange forskjellige emner. Bl.a. har vi presentert ca. 30 menigheter i Grenland dette året i serien «Min menighet».

Styret har siden årsmøtet i februar bestått av leder Ole-André Eliassen, nestleder Erik A. Hansen, Anne-Berit H. Langmyr, Frank Robert Wold-Evjen og Birger Fahre. Også 1. vara Torstein Hvale har møtt fast. Det har vært avholdt 6 styremøter i tillegg til et samtalemøte med radiopastor Johnn Hardang. Hovedsaker har vært DAB-satsing, økonomi og evalueringer.

Det er med stor glede og takknemlighet at vi kan se tilbake på 2017, som noe langt mer enn et radio-år på det jevne. Vi har opplevd utvikling og utvidelse av vårt arbeid, noe som vi akter å utnytte til beste for både gamle og nye lyttere. Mulighetene er blitt lagt foran oss også i et nytt år. Vi merker at vi har Guds rike velsignelse over arbeidet, og da er alt mulig. Ja, sannelig har vi grunn til å kjenne på takk og glede.

             for styret

Ole-André Eliassen, leder