Mediagruppen Grenland driver ikke bare med kristne radiosendinger, men arrangerer også i blant sangkvelder, møter og andre samling for lytterne.

En fredag i måneden er det Vaffelkafé i radiolokalene på Osebakken. Denne høsten har det vært fra 25 til 40 kafé-gjester. I høst har det i tillegg vært sangkveld i Metodistkirken i Porsgrunn  og P7-kveld i Frikirken i Porsgrunn. Det ble flotte kvelder, men dessverre med beskjeden oppslutning fra lytterne.

Håpet er at Høstbasaren 19.oktober i Skien Frikirken samler mange radiovenner. I fjor var det over 100 personer som støttet opp, kjøpte lodd og hadde en flott fredagskveld. Målet i år er å slå fjorårets resultat på kr. 40.000,-.

Bildene viser daglig leder i P7 Kenneth Hjortland og Gunilla & Johan Sigvardsson.