Ny innsamlings-sending søndag 31. januar kl. 08.30 - 10.30!

I alle år har det kristne radioarbeidet vært avhengig av gaver fra lytterne.

Ca. 60 % av omsetningen kommer fra trofaste og takknemlige mennesker som lytter til RadioMG. I 2020 ble dette til sammen ca. kr. 780.000,- av en omsetning på ca. 1.250.000,-. Resten av inntektene kommer særlig fra fra arrangement, utlodninger, medlemskontingent (menigheter) og momsrefusjon.

Styret er svært glad og takknemlig for at det ser ut til å bli et lite overskudd i 2020, tilnærmet lik underskuddet i 2019 (ca. kr.38.000,-.) Så er det viktig å fortsatt fokusere på at vi er avhengige av gaver fra lytterne også i 2021. For å kunne drive et enda bedre radioarbeid i det nye året vil antakelig behov for økonomiske midler være enda større. 

- Vi håper og ber om at enda flere vil støtte oss, sier leder Ole-Andre Eliassen.

Han understreker at ettersom vi etter hvert får flere lyttere utenfor Telemark, er det viktig med givere også blant dem. I det hele tatt er det mange faste lyttere, som aldri gir. 

- Det håper vi bli annerledes i 2021, sier redaktøren optimistisk.