Lørdag 16. februar avholdt Mediagruppen Grenland sitt årsmøte på Osebakken. Ca. 25 personer var møtt frem, både medarbeidere og utsendinger fra medlemmene. Dessverre var det nok færre medlemmer (menigheter/organissjoner/foreninger) enn tidligere år som var representert.

Til tross for at styret gjerne hadde sett flere interesserte i radioarbeidet, ble årets årsmøte svært positivt og trivelig. Under den formelle delen fortalte årsmeldingen om et svært aktivt radioår i 2018. Regnskapet viste et overskudd på ca. kr. 35.000,-, Under valgene ble kandidatene gjenvalgt ved akklamasjon, og ellers foregikk alt i fred og fordragelighet, akkurat som vanlig.

Styret (bilde) består av leder Ole-Andre Eliassen, nestleder Erik A. Hansen (gjenvalgt), Anne-Berit H. Langmyr, Birger Fahre og Frank Robert Wold-Evjen (gjenvalgt).

Etter en positiv samtale om arbeidet og servering av lapskaus,  var det avslutningsmøte der Martha Irene Eriksrød (bilde) talte. Det ble også gjort flere intervjuer i løpet av dagen.