Fredag 6. april var det igjen tid for Vaffelkafé hos oss på Osebakken. Denne gang var det Øystein Nordli som holdt andakt og sang. Ellers var det som alltid utlodning, prat og hygge.

Hele 40 personer fant denne fredagen veien til våre lokaler, noe som er rekord. Flere har vi knapt plass til. Nesten alle stoler var i bruk og folk satt trang, men stemningen var god. Neste Vaffelkafé er fredag 11. mai. Velkommen!

Høsten 2022 blir det Vaffelkafé

2/9   Norkirken i Porsgrunn

7/10 Frikirken i Skien

4/11 Norkirken i Porgrunn

2/12 Frikirken i Skien

Det starter kl.12.00 og varer ca. 1 1/2 time.

 Vaffelkafé er som et enkelt formiddagstreff.

Det koster kr. 200,- for vafler, kaffe og 3 årer. Ekstra åre kr. 50,- pr. stk.

I tillegg til prat og vaffelhygge blir det andakt, sang og utlodning.