Våren 2020 blir det Vaffelkafé i våre lokaler på Osebakken:

7/2 - 6/3 - 3/4 - 8/5 - 5/6

Det starter kl.12.00 og varer ca. 1 1/2 time.

 

Vaffelkafé er som et enkelt formiddagstreff.

Det koster kr. 150,- for vafler, kaffe og 3 årer. Ekstra årer 50,- pr. stk.

I tillegg til prat og vaffelhygge blir det andakt, sang og utlodning.