Arne Øystein Rambekk og Per Tveten trivdes også  i pausen på pinsestevne.

Når RadioMG sammen med Misjonssambandet for førte gang inviterte til Pinsestevne 2. pinsedag var spenningen stor om folk ville komme. Gleden var derfor stor når mellom 50 og 60 personer fylte opp salen på Misjonssenteret denne ettermiddagen.

Det var 2 møter og Per Tveten og Berit & Arne Øystein Rambekk talte og sang. Her fikk vi høre om Ånden og dens gjerning. I mellom møtene var det matsalg. Folket koste seg med suppe, pølser, kaffe og kaker. De fleste var med på begge møtene, men noe utskifting var det gjennom dagen. 

I kollekt ble det ca. 5000,- i overskudd hver til RadioMG og Misjonssambandet.

- Mye tyder på at dette bør bli en god tradisjon fremover, ikke minst fordi høytidene og Pinsen har blitt en tid med mindre kristen virksomhet, sier leder Ole-Andre Eliassen i RadioMG.