Årets radiobasar ble gjennomført fredag 14/10 i Hauges Minde  Skien. Her har rundt 90 lyttere møtt fem for å kjøpe mange årer og være med i gla' bedehus-allsang.

Selv om mange var begeistret for Kirsten H. Eliassens andakt var det likevel utlodningen som sto i sentrum. Med 3 åretrekninger og over 100 gevinster var vinnersjansene gode. I tillegg var det kakelotteri og jubileums-lotteri. Selvsagt var det også kafeteria med både påsmurte rundstykker, pølser, kaker, kaffe og brus.

Matha Irene Eriksrød og Kirsten H. Eliassen (t.h) sammen med Lotte Evensen og Ingrid Holte (midten), som hadde tatt turen helt fra Lillehammer.

En lang og trivelig kveld innbrakte brutto ca kr. 48.000,- til radioarbeidet. I tillegg er det solgt for ca. kr. 61.000,- på jubileumslotteriet.