Etter å ha invitert til Vaffelkafé over 20 ganger siden september 2016, så er det tydelig at dette er et arrangement som har kommet for å bli. Hver gang samles det ca. 30 personer til prat og hygge, kaffe, vafler, andakt, sang og utlodning. På det meste har det vært rundt 40 personer i radiolokalene på Osebakken i Porsgrunn.

Alltid kommer det noen nye lyttere samtidig som mange er gjengangere disse fredagene. I tillegg til der sosiale og forkynnelsen (som også blir sendt på radio i etterkant) kommer det inn kjærkomne kroner til radioarbeidet. På samlingen i februar besøkte Per Tveten oss, mens Berit & Arne Øystein Rambekk (bildet) var på besøk i mars.

Du som ikke har besøkt oss på Vaffelkaféen er hjertelig velkommen. Denne våren samles vi første fredag i måneden kl.12.

Lørdag 16. februar avholdt Mediagruppen Grenland sitt årsmøte på Osebakken. Ca. 25 personer var møtt frem, både medarbeidere og utsendinger fra medlemmene. Dessverre var det nok færre medlemmer (menigheter/organissjoner/foreninger) enn tidligere år som var representert.

Til tross for at styret gjerne hadde sett flere interesserte i radioarbeidet, ble årets årsmøte svært positivt og trivelig. Under den formelle delen fortalte årsmeldingen om et svært aktivt radioår i 2018. Regnskapet viste et overskudd på ca. kr. 35.000,-, Under valgene ble kandidatene gjenvalgt ved akklamasjon, og ellers foregikk alt i fred og fordragelighet, akkurat som vanlig.

Styret (bilde) består av leder Ole-Andre Eliassen, nestleder Erik A. Hansen (gjenvalgt), Anne-Berit H. Langmyr, Birger Fahre og Frank Robert Wold-Evjen (gjenvalgt).

Etter en positiv samtale om arbeidet og servering av lapskaus,  var det avslutningsmøte der Martha Irene Eriksrød (bilde) talte. Det ble også gjort flere intervjuer i løpet av dagen.

 

 

Underkategorier