Så har vi igjen kunnet samles både medarbeidere og lyttere. 3 arrangement på 3 dager er en stor forskjell fra det å ikke kunne samles i det hele tatt.

Det var tydelig mange som satte pris på vaffelkaféen fredag 26/2. Norkirken i Porsgrunn var stedet der 36 personer var samlet på faste plasser med god avstand. Laila Eliassen fra Larvik talte og sang. Ellers var det som alltid utlodning og hyggelig prat.

Dette var første vaffelkafé siden starten av november. Når medarbeiderne samlet seg torsdag 25/2 var det ca. 10 uker siden forrige medarbeidersamling. De 14 radioaktive hadde en trivelig stund der Kirsten H. Eliassen holdt andakt, mens redaktøren Ole-Andre Eliassen sang. 

Her ser vi Erik A. Hansen intervjue to av årsmøtedeltagerne, Magne Hultgren og Arne Magne Olsen.

Medarbeidersamlingen var utsatt p.g.a. corona-situasjonen. Det var også årsmøte til Mediagruppen Grenland som ble gjennomført lørdag 27/2 i Misjonssenteret i Skien. Her var både medarbeidere og utsendinger fra medlemmene til stede. 29 personer deltok denne dagen, som inneholdt en formell årsmøte-del, samtale om arbeidet, bevertning og et kristelig møte. Terje Olafsen talte og Anne-Berit & Anders Langmyr sang.

- Det har vært litt hektisk, men veldig trivelig å kunne samles disse tre dagene, sier leder Ole-Andre Eliassen.

 

Ny innsamlings-sending søndag 31. januar kl. 08.30 - 10.30!

I alle år har det kristne radioarbeidet vært avhengig av gaver fra lytterne.

Ca. 60 % av omsetningen kommer fra trofaste og takknemlige mennesker som lytter til RadioMG. I 2020 ble dette til sammen ca. kr. 780.000,- av en omsetning på ca. 1.250.000,-. Resten av inntektene kommer særlig fra fra arrangement, utlodninger, medlemskontingent (menigheter) og momsrefusjon.

Styret er svært glad og takknemlig for at det ser ut til å bli et lite overskudd i 2020, tilnærmet lik underskuddet i 2019 (ca. kr.38.000,-.) Så er det viktig å fortsatt fokusere på at vi er avhengige av gaver fra lytterne også i 2021. For å kunne drive et enda bedre radioarbeid i det nye året vil antakelig behov for økonomiske midler være enda større. 

- Vi håper og ber om at enda flere vil støtte oss, sier leder Ole-Andre Eliassen.

Han understreker at ettersom vi etter hvert får flere lyttere utenfor Telemark, er det viktig med givere også blant dem. I det hele tatt er det mange faste lyttere, som aldri gir. 

- Det håper vi bli annerledes i 2021, sier redaktøren optimistisk.