Torsdag 9. januar sendte RadioMG for første gang på dagtid en hverdag. Programmet heter "En times tid" og vil sendes tirsdager og torsdager kl. 13.02. Lørdager kl.13.02 sendes "Bedehusklang".

Bakgrunnen for at vi nå utvider radiotilbudet fra Telemark er at Kristen nærradio Haugaland ikke lenger makter å fortsette. De har hatt sendinger hver dag kl.13.02 til 14.00 og 19.00 til 21.00 hos P7 Kristen Riksradio. RadioMG sine nye programmer vil derfor bidra til å fylle ut sendeflaten på dagtid. 

-Vi har i lengre tid ønsket å bidra også til gode radioprogrammer på dagtid, og vi er derfor glade for denne muligheten, sier redaktør Ole-Andre Eliassen hos RadioMG.  Han understreker at det vil kreve ekstra innsats, men håper det vil være mulig å lage god kristen radio også disse timene.

 

 

I 2020 markeres 35 år med lokalradioarbeid i Grenland (nedre Telemark). VI skal ha jubileumsfest lørdag 25. januar, en spesialutgave av Vaffelkafé 28.mars og  Evangelisk festkveld 17. april. I tillegg vil vi ha vanlige vaffelkafeer, vårfest,  St.Hans-feiring og høstbasar. Det blir også flere radioturer, både til Hermon Høyfjelssenter 7.-12. juni og P7 på Sotra 19.-23. august. Også andre møtepunkter vil glede lyttere og radiomedarbeidere i dette jubileumsåret.

Det nye året vil altså bli et aktivt år også utenfor radiostudio. Men selvsagt vil også i dette året de gode kristne radiosendingene være hovedsaken. Nå ved årsskiftet vet vi ikke helt hvordan regnskapet for 2019 ble seende ut. Men vi håper og tror at vi også i 2020 vil være i stand til å servere mange innholdsrike radiotimer hver eneste dag (kveld).

Håpet og bønnen er at lytterne blir med oss i arbeidet, både med å støtte oss økonomisk, ved å spre budskapet om RadioMG og ved å be. På forhand takk for hjelpen. God nytt radioår!

Underkategorier