Søndag 10. desember hadde Mediagruppen Grenland invitert gjester til våre lokaler på Osebakken. Herfra sendte vi direkte Go' Søndag Grenland. Sendingen hadde et særlig fokus på radioarbeidet og det var årets siste innsamlingsaksjon.

Også på kveldstid hadde vi sending med et særlig radiofokus. I løpet av denne dagen samlet vi inn ca. kr. 90.000,- til Mediagruppen Grenlands arbeid. Dette var drøyt kr. 10.000,- mindre enn i fjor. Likevel er styret rimelig fornøyd med denne dagen, og setter særlig pris på i blant å kunne gjøre noe ekstra slik som med radiofrokosten.

Bildene viser noen av de fremmøtte, bl.a. Margareth Hewith som ble intervjuet av Anne-Berit H. Langmyr og Odd Eriksrød som ble intervjuet og spilte zitter.

Tradisjonene tro vil vi 2. søndag i advent ha et spesielt fokus på radioarbeidet vårt. Vi starter kl. 08.30 - 10.30 med direkte sendt radiofrokost i våre lokaler. Hit kommer gjester og medarbeidere som vil delta med både intervjuer og sang og musikk. Anne-Berit H. Langmyr og Ole-André Eliassen (bildet) leder. Birger Fahre er innsamlingsleder.

Selvsagt blir det konkurranser og mulighet for deg til å ringe inn din støtte. Tlf. 35 52 52 00. Vipps nr. 115609. Dersom du hjelper oss å nå et delmål, kan du vinne en premie.

På kvelden blir det direkte sending fra kl. 20.00 - 00.00. Her blir det intervjuer, sang og musikk og konkurranser. Denne kvelden har en lang tradisjon og er viktig for vårt arbeid. Uten gaver fra lytterne kan vi ikke drive vårt radioarbeid. Vær med - lytt og støtt!