Tradisjonen tro var radiopastor Johnn R. Hardang i P7 Kirsten Riksradio med i studio under årets innsamling til radiomisjon i utlandet. Søndag 6. mai fra kl. 20.00 var fokus hos RadioMG rettet mot radiomisjon  i Sør-Amerika og særlig Bolivia. Her skal man starte radiosendinger rettet mot over 2 millioner barn.

Innsamlingsmålet var kr. 47.500,-, som er en fjerdedel av de totale utgiftene til prosjektet. Resten blir dekket av en stor minnegave og støtte fra andre land i Trans World Radio-familien.

Like før sendingen ble avsluttet ved midnatt kunne innsamlingsleder Birger Fahre, programledere Ole-Andre Eliassen og Erik A. Hansen, telefonvakt Kari Venke Øynes Hansen og radiopastor Johnn Hardang konstatere at målet var nådd. Tusen takk til alle som var med. Ny innsamling til vårt lokale radioarbeid blir torsdag 22. juni.

 

Når MG tradisjonen tro inviterte til Vårfest i Hauges Minde fredag 4. mai var det fullt hus. Tradisjonen med besøk av radiopastor Johnn Hardang fra P7 hadde nok sitt å si. Dessuten er mange svært glade i radiosendingene våre og støttet derfor opp.

Radiopastoren talte om pottemakeren som ikke gir opp det (den) som går i stykker. Ellers informerte han om P7's arbeid. I tillegg til vårfesten har Johnn Hardang besøkt Skogplassene Bedehus, Bø bedehus og skal til Metodistkirken i Porsgrunn søn. 6/5 kl.11.00. Søndag kveld er det innsamling kl. 20 - 00 med fokus på Sør-Amerika og radiomisjon der.

På Vårfesten fredag var det flott sang av Porsgrunn Frikirkes kor. Ellers hygget de ca. 120 fremmøtte seg med suppe, kaker og kaffe. Når lodder(årer) skulle selges var det for få, slik at radioledelsen måtte improvisere. Men papir-årer fungerer også. Ca. kr.18.500,- ble brutto resultat, noe som både leder og kasserer var svært fornøyde med.

Neste store arrangement i MG's regi er St.Hans-aften på L9. Her er det påmelding.