Tirsdag 6. mars var daglig leder i Norea Mediemisjon Per Birkeli på besøk i MG's lokaler på Osebakken. Det var Noreakveld med andakt og informasjon om det store medie-arbeidet som Norea er engasjert i. Det handler om både Tv og radio i ca. 40 land.

Selv om det var få fremmøtte ble den en flott og engasjerende kveld. Selvsagt avsluttet vi med kaffe og kake, flotte marsipankaker gitt av Else Bjørg og Steinar Eriksrød.

I forbindelse med besøket gjorde vi flere intervjuer med Birkeli om både Norea, Åpne dører og hans misjonsegasjement. Vi fikk også høre om Skauen Kristne skole som sammen med DELK's andre skoler har misjonsprosjekt gjennom Norea. Det handler om Barne-tv arbeid: Sat 7 kids. 

 

Lørdag 17. februar gjennomførte Mediagruppen Grenland sin årsmøtedag.

Det hele startet med det formelle årsmøte. Deretter var det samtale om arbeidet og matpause med lapskaus, kaffe og kaker. Dagen ble avsluttet med et kristelig møte der Laila Eliassen talte og sang.

Til sammen var 18 personer til stede - både medarbeidere og utsendinger fra ca. halvparten av medlemmene. Fjorårets underskudd ble på ca. kr. 25.000,-. Årets budsjett for 2018 ble vedtatt med forventet omsetning på ca. 999.000,-. Styret ble gjenvalgt, og består også i 2018 av leder Ole-André Eliassen, Erik. A. Hansen, Birger Fahre, Anne-Berit H. Langmyr og Frank Robert Vold-Evjen. 1. vara er Torstein Hvale.

 Årsmelding MG 2017