Høsten 2022 blir det Vaffelkafé

2/9   Norkirken i Porsgrunn

7/10 Frikirken i Skien

4/11 Norkirken i Porgrunn

2/12 Frikirken i Skien

Det starter kl.12.00 og varer ca. 1 1/2 time.

 Vaffelkafé er som et enkelt formiddagstreff.

Det koster kr. 200,- for vafler, kaffe og 3 årer. Ekstra åre kr. 50,- pr. stk.

I tillegg til prat og vaffelhygge blir det andakt, sang og utlodning.