kl. 18.00 Vindu mot livet (fra i går)

kl. 18.30 Sommerkveld (fra i går)

kl. 20.00 15 minutter med Ordet og Israel            

kl. 20.30 Sommerstevne

kl. 22.00 Vindu mot livet

kl. 22.30 Sommermix

kl. 00.00 Drømmeland

 - 01.00