kl. 18.00 Vindu mot livet (fra i går)

kl. 18.30 Sommerkveld (fra i går)

kl. 20.00 Ganske gospel

kl. 21.00 Countrytimen

kl. 22.00 Vindu mot livet

kl. 22.30 Sommerkveld

kl. 00.00 Drømmeland

 - 01.00