Denne påsken vil RadioMG sende mye godt, også gudstjenester. Vi vil blant annet sende fra Bamble kirke både Palmesøndag kl.10.30, Skjærtorsdag kl.19.30 og Langfredag kl.19.30.

Palmesøndag er det sokneprest i Bamble Geir G. Grøtberg som er liturg. Sokneprest på Stathelle Hanne Elstrøm taler. Det er solosang ved Arild Bakke. Organist er Kirsten H. Eliassen og klokker er Marit Fadum Storaker. Hør gudstjenesten her:

Skjærtorsdag er sokneprest Hanne Elstrøm liturg, mens sokneprest Geir. G. Grøtberg taler. Solist er Nina Gromstad og Kirsten H. Eliassen er organist. Klokker er Marit Fadum Storaker. Hør gudstjenesten her:

Langfredag er diakon Reidun Fadum Hvale møteleder og taler. Marit Fadum Storaker er tekstleser. Ingvald Dahl og Inge Bjørnø synger. Organist er Kirsten H. Eliassen. Hør møtet her:

På 1. påskedag sender vi fra Norkirken i Porsgrunn. Her deltar pastor Ulf Børje Rahm og lovsangsgruppa LUN. Hør møtet her: