Søndag 3. mai er det Norkirken i Porsgrunn som gir oss gudstjeneste/møte på radio. Pastor Ulf Børje Rahm taler og leder. Lovsangs-gruppa LUN synger og spiller. Teknisk ansvarlig er Magnus Valle. Hør Gudstjenesten her:

I "Møtetid"  sender vi også gjenhør med sist søndags Drive-in gudstjeneste fra Skien. Husk også søndag 10. mai kl.19.00 er det ny økumenisk gudstjeneste på NAF-banen på Geiteryggen. Lytt på RadioMG eller ta bilen og bli med i fellesskapet.

I radiogudstjenesten søndag 10. mai skal vi til Bamble Kirke igjen. Liturg er sokneprest i Bamble Geir Gundersen Grøtberg, mens sokneprest på Stathelle Hanne Elstrøm taler. Klokker er Marit Fadum Storaker og organist er Kirsten H. Eliassen. Ingvald Dahl og Anne & Silje synger. Hør gudstjenesten her: