Dette er våre medarbeidere i 2018:

Ole-Andre Eliassen (Leder, programleder, reporter)

Erik A. Hansen (nestleder, programleder, reporter)

Anne-Berit H. Langmyr (Styremedlem, programleder, reporter)

Birger Fahre (Styremedlem, Programleder)

Frank Robert Wold-Evjen (Styremedlem, programleder)

Torstein Hvale (1. vara styre, tekniker)

Lillian Ottersen (Kasserer, Tlf. vakt)

Lars Johan Tveten (Reporter)

Bjørn Grønli (Programleder)

Finn Arild Arntzen (Programleder)

May Britt Arntzen (Tlf.vakt)

Ulf Børje Rahm (Programleder)

Terje Olafsen (Programleder)

Allan Karlsen (Programleder)

Hege Trovatn (Tlf.vakt)

Erlend Molvik (Tekniker)

Nils Georg Weisser (Tlf. vakt)

Jorunn Elstrøm (Tlf. vakt)

Jorunn Karlsen (Tlf. vakt)

Linnea Marie Folstad (Tlf. vakt)

Anne Lise Hægland (Tlf. vakt)

Steinar Eriksrød (Tlf. vakt)

Kari Venke Øynes Hansen (Tlf. vakt)

Arne Gjærum (Tlf. vakt)