Dette er våre medarbeidere i 2023:

Ole-Andre Eliassen (Leder, programleder, reporter)

Erik A. Hansen (nestleder, programleder, reporter)

Anne-Berit H. Langmyr (Styremedlem, programleder, reporter)

Birger Fahre (Styremedlem, programleder)

Frank Robert Wold-Evjen (Styremedlem, programleder)

Torstein Hvale (1. vara styre, tekniker)

Lillian Ottersen (Tlf. vakt)

Ulf Børje Rahm (Programleder)

Terje Olafsen (Programleder)

Allan Karlsen (Programleder)

Erlend Molvik (Tekniker)

Jorunn Elstrøm (Tlf. vakt)

Jorunn Karlsen (Tlf. vakt)

Linnea Marie Folstad (Tlf. vakt)

Anne Lise Hægland (Tlf. vakt)

Steinar Eriksrød (Kasserer,Tlf. vakt)

Kari Venke Øynes Hansen (Tlf. vakt)

Arne Gjærum (Tlf. vakt)

Liv Molteberg (Tlf.vakt., programleder og reporter)

Kirsten H. Eliassen (Programleder)

Else Bjørg Eriksrød (Premier, loddsalg, praktisk arb.)

Anders Langmyr (Praktisk arb.)