RadioMG startet med Vaffelkafé høsten 2016. 

Siden da har vi vanligvis hatt slike samlinger 9 ganger i året.

Våren 2023 blir det Vaffelkafé

3/2 Norkirken i Porsgrunn

3/3 Frikirken i Skien

31/3 Norkirken i Porgrunn

5/5 Frikirken i Skien

2/6 Skogplassene Bedehus

Det starter kl.12.00 og varer ca. 1 1/2 time.

 Vaffelkafé er som et enkelt formiddagstreff.

Det koster kr. 200,- for vafler, kaffe og 3 årer. Ekstra åre kr. 50,- pr. stk.

I tillegg til prat og vaffelhygge blir det andakt, sang og utlodning.