kl. 18.00 Vindu mot livet (fra i går)

kl. 18.30 Tospann (fra i går)

kl. 20.00 Countrytimen (fra tirsdag)

kl. 21.00 Skoletimen

kl. 22.00 Vindu mot livet v/Ola Bjorland

kl. 22.30 Kveldssentralen

kl. 00.00 Drømmeland

 - 01.00